Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

ข่าวจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

รพ .เวียงสาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว ประจำปี 2556
          เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอสว.) ได้ออกให้บริการดูแลสุขภาพ ตรวจรักษาแก่พี่น้องประชาชนตามพระดำริของสมเด็จย่าที่ประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ยาก ในครั้งนื้ถือว่าเป็นครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2557 ให้บริการที่ บ้านห้วยเลียบ ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีนพ. จักรพรรณ์ ยรรยงเมธ นางสุภลักษณ์ นันทวาสน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเวียงสาและคณะ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน และให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่พี่น้องประชาชน
ที่มารับบริการ มีผู้มารับบริการสุขภาพจานวน 64 คน
อ่านเพิ่มเติม...
 
คปสอ.เวียงสา ร่วมแข่งขันกีฬาสาธาณสุขสายใต้
          วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556   โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา (คปสอ.เวียงสา)   ร่วมงานมหกรรมสุขภาพสายใต้  ณ สนามโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร   ได้แก่   คปสอ.เมือง-ภูเพียง(เป็นเจ้าภาพในปีนี้)    คปสอ.เวียงสา    คปสอ.นาน้อย   และคปสอ.นาหมื่น  โดยมีคุณเยาวลักษณ์   อนุรักษ์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นประธาน   เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   และเชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง     โดยมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท  ด้วยบรรยากาศของการออกกำลังกายแบบมีความสุข  สนุกสนาน     
อ่านเพิ่มเติม...
 
โรงพยาบาลเวียงสาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช
       เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2556   คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา  เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  86  พรรษา  โดย 

 - ช่วงเช้าเวลา 06.30 น.  ร่วมทำบุญใส่บาตร ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสาเก่า  หรือเทศบาลตำบลเวียงสาในปัจจุบัน  


อ่านเพิ่มเติม...
 
รพ .เวียงสาร่วมงาน อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน
            เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556  เป็นวันที่ปวงชนชาว ไทยได้ร่วมใจกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทางอำเภอเวียงสา  เทศบาลตำบลเวียงสา และพสกนิกรชาวอำเภอเวียงสาทุกหมู่เหล่า   จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม “อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน” (คราวเสด็จที่ว่าการอำเภอสา  16  มีนาคม  2501)  ในวันที่ 3-5  ธันวาคม  2556    เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ท่านได้เคยเสด็จมาจังหวัดน่าน   ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรที่อยู่ในพื้นที่อันห่างไกล    กิจกรรมในปีนี้โรงพยาบาลเวียงสาได้ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการ  อาทิเช่น  โซนกินให้ฟันดี   โซนดูแลสุขภาพให้บริการตรวจหาสารพิษตกค้างในร่างกาย   ซุ้มกินเปลี่ยนน่านมีผลิตผลทางการเกษตรชีวภาพมาจำหน่าย    และให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผู้รับบริการในงานที่มีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน   
อ่านเพิ่มเติม...
 
รพ.เวียงสา รับรางวัล ชนะเลิศการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุภายใน 48 ชั่วโมง
          ตามที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  จำกัด ได้จัดระบบการคีย์ข้อมูลเพื่อขอรับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถผ่านระบบ  E- CLAIM  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม จากโรง พยาบาลทุกแห่งในจังหวัดน่าน ซึ่ง งานประกันสุขภาพโรงพยาบาลเวียงสา  ได้รับรางวัลชนะเลิศการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุภายใน 48 ชั่วโมง ประจำปี  2556   โดยการมีพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุม ชมพูภูคา ชั้น  5 โรงพยาบาลน่านอ่านเพิ่มเติม...
 
รพ.เวียงสา ขอเชิญชมกายกรรม คณะอี้หลิน จากประเทศจีน
             คณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาโรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับสโมสรโรตารีเวียงสา ขอเชิญชม กายกรรม  อี้หลิน เพื่อสบทบทุนสร้างอาคารตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลเวียงสา  ณ สนามโรงเรียนสา  วันที่ 24  ธันวาคม 2556   รอบบ่าย เวลา  15.00 น - 17.00 น  และ รอบค่ำ เวลา 19.00 น.-21.00 น
               
            ผู้ที่สนใจรับชมกายกรรมสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ โรงพยาบาลเวียงสา หรือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา
 เบอร์โทร  054-752012-3  โดย จะจำหน่ายบัตรดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...
 
กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา มอบทุนการศึกษา ปี 2556
    เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  โรงพยาบาลเวียงสาได้จัดมอบทุนการศึกษา ในนามกองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ประจำปี 2556 โดยนายแพทย์  ชรินทร์   ดีปินตา ประธานและคณะกรรมการกองทุน ฯ โดยมอบให้กับทุนทั้งหมด 80 กองทุน จำนวนเงิน 65,000  บาท
  โดยแบ่งเป็น กองทุนสำหรับนักเรียนมัธยมจำนวน 38   ทุน     
กองทุนโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 30 ทุน   และทุนบุตรลูกจ้าง 
โรงพยาบาลเวียงสา  12 ทุน


อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ ดูงาน รพ.เวียงสา
         วันที่  20 พฤศจิกายน  2556  คณะกรรมการระบบสุขภาพ อำเภอบ้านท่าน จังหวัดชัยภูมิ ได้มาศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ DHS     และการดำเนินพัฒนาคุณภาพ HA ของโรงพยาบาลเวียงสา โดยมีนายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าโรงพยาบาลให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล


อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 14

Polls

เมนูอาหารประเภทใดที่ท่านชอบรับประทานมากที่สุด
 

เว็บที่น่าสนใจ

สุขภาวะคนน่าน

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday70
mod_vvisit_counterYesterday82
mod_vvisit_counterThis week152
mod_vvisit_counterThis month2130
mod_vvisit_counterAll49192


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 1


นพ.ปิยะ  ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน


นายแพทย์ ชรินทร์ ดีปินตา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา
กันยายน 2014
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

เวลา

ข่าวจากกระทรวง